Mere info

FairSpeak-gruppen

FairSpeak-gruppen er opstået som et dynamisk interessedrevet tværfagligt og -institutligt forum på CBS (Handelshøjskolen i København), der repræsenterer områderne multimodal kommunikation, sprog, kognition og psykolingvistik, visuel kommunikation, vidensmodellering, marketing, markedsret og grafisk design.

 

Ud over at levere forskningsbaseret ideskabelse, projektledelse og rådgivning udvikler gruppen metoder til at dokumentere, forklare og optimere processen, hvor resultater af producentens vidensmodellering skal kommunikeres effektivt, men fair, i ord, tekst og billeder – og stå sin prøve i mødet med forskelligartede vidensniveauer, sprog og kulturer nationalt såvel som internationalt.

 

Det generelle sigte er tilvejebringelse af praktisk anvendelige løsningsmodeller, som kan støtte både virksomheder, myndigheder og forbrugerorganisationer.

 

I vore dages stadig mere kommunikationsdrevne samfund er tingene i stadig stigende grad, hvad de ”siger” de er. Engang gav vi os tid til at smage på osten hos ostehandleren og dufte til koteletterne hos slagteren – i dag er det ord, tekst og billeder på emballagen, der fortæller os, hvad der er indeni. Og der er ikke kun lægen, der skal forstå og vælge medicinen – stadig mere købes i håndkøb, og så er det emballagen, indlægssedlen og (reklame)foldere på apoteket, der bestemmer, hvad vi skal vide og ikke vide – og derfor købe og gøre. Før stolede man på eksperterne – sin bankrådgiver, kommunen, teleselskabet osv. Nu skal man tage stilling til et utal af ”pakker”, ”produkter” osv., der dækker over stadig mere komplekse ydelser.

 

I alle disse tilfælde er fællesnævneren, at komprimeret information skal afkodes under tidspres af modtagere, der har meget forskellige forudsætninger. Gøres forarbejdet godt og fair, kan det sænke kompleksiteten og hjælpe modtageren med at træffe det rigtige valg. Men risikoen for bevidst eller ubevidst vildledning ligger også lige om hjørnet. At skelne mellem spin og fair snak kræver en viden, som vi i samfundet ikke har i dag. Der er gennemført en hel del forskning og tests rettet mod effekten af enkeltstående virkemidler, men mest fra et marketingsynspunkt – hvad sælger varen? Og når løjerne bliver alt for grove, kan juraen sætte visse grænser med lovgivning og tilhørende praksis.

 

Problemet er bare alt det indimellem. Der mangler et samlet syn på de kommunikative og kognitive mekanismer, der er i spil, når ord, tekst og billeder skal blive til viden og præferencer i hovedet på modtageren – og derefter handling. Det gjaldt da gruppen blev stiftet i 2007 og til en vis grad gælder det stadig i 2023 Læs om status i 2023 her.

 

Målet for det løbende samarbejde mellem forskere, og mellem forskere og praktikere, der er skabt og i fortsat udvikling i og omkring FairSpeak-gruppen, er at skabe forskningsbaseret viden og upartiske anbefalinger som vurderings- og handlingsgrundlag for alle relevante aktører, samt i samspil med disse at opbygge en konsensus om, hvordan begrebet ”fairness” skal gøres mere håndfast og målbart ved vurdering af komprimeret markedskommunikation under tidspres.

 

 

Særlige fokusområder

 

  • Samspillet mellem innovativ navngivning, anprisning og grafisk design.
  • I dag er det ord og tekst og billeder på emballagen, der fortæller os, hvad der er indeni.
  • Begrebet "fairness" skal gøres mere håndfast og målbart ved vurdering af komprimeret markedskommunikation under tidspres.