Aktiviteter & Projekter

Fair Speak Aktiviteter og Projekter

FairSpeak-gruppens indsats frem til i dag kan inddeles i to hovedfaser.

Det hele startede med et større forsknings- og udviklingsprojekt under fra Det Strategiske Forskningsråd (DSF) med titlen Spin eller Fair Snak:  Når Fødevarer Taler. Det blev fulgt op i tre søsterprojekter med fokus på hhv. inkorporering af fairness-checkpoints i samarbejdet mellem designbureau og producent/detailled, anvendelse af eyetracking-teknologi til registrering af forbrugeres respons på emballager samt nyttiggørelse af forskningsresultaterne blandt fødevaremarkedets aktører.


Læs mere om disse projekter her.Perioden 2007-2016 gik primært med at bringe disse projekter godt i mål.

 

Sideløbende og ikke mindst efter den intensive projektfase har gruppens medlemmer været engageret i en række andre tværgående samarbejder, tests og formidlingstiltag med andre forskere samt bl.a. Forbrugerrådet Tænk, Varefakta, Coop Analyse, Danske Havne, Teknologisk Institut og økologiske fødevareproducenter.

 

Fokusområderne omfatter bl.a. nye veje til formidling af smags- og spiseoplevelser gennem emballage- o.a. in-store kommunikation og optimering af mærkningsordningers visuelle og kommunikative potentiale.

 

Aktuelt gennemføres i gruppens regi flere undersøgelser og pilottests i samarbejde med Varefakta, ligesom der arbejdes på initiativet SigFisk, som skal inspirere danskerne at spise mere af den kvalitetsfisk, der landes i danske havne. Dette især ved at sætte mere nuancerede ord på smagen.

 

I oktober 2022 udkom bogen Misleading Marketing Communication: Assessing the Impact of Potentially Deceptive Food Labelling on Consumer Behaviour på forlaget Palgrave. Bogen præsenterer fire eksperimentelle undersøgelser med fokus på, hvordan og til hvilken grand lovens definition af potentiel vildledning kan omsættes til målbare testresultater. Den uddyber samtidig det gennemgående rationale bag de fire undersøgelser og sætter resultaterne ind i et videre samfundsperspektiv.

 

FairSpeak-indsatsen har udgjort den tematiske ramme for og leveret empiriske input samt vejledning til et stort antal studenterdrevne projekter (kandidatafhandlinger, bachelorafhandlinger, andre), herunder tre igangværende specialeprojekter i 2023.


Selv om indsatsen hidtil især har haft fokus på forbrugsvarer i detailhandlen, særligt fødevarer, dækker interesseområdet også måldrevet multimodal kommunikation i andre sammenhænge.

 

Eksempelvis deltager to af gruppens medlemmer i det EU-finansierede innovationsprojekt INCULTUM, som skal understøtte udviklingen af bæredygtigt turisme i 10 udkantsområder i Europa. Her er fair kommunikation en af de centrale faktorer, både når det gælder områdernes egen identitetsdannelse og synliggørelsen af dem i forhold til potentielle turister.

 

Et andet fokusområde er fair visualisering af kompleks data og viden i lyset af det stadig større arsenal af digitale o.a. redskaber, der er udviklet til formålet – det være sigt i forskning, markedsføring eller promovering af politiske dagsordener. To af gruppen medlemmer står endvidere bag udviklingen og gemmeførelsen et kursus om emnet på HA-MAK uddannelsen på CBS; læs mere her.