Mere om projekter

Titel: Spin eller fair snak: Når fødevarer taler (eng: Spin or fair speak: When food products start talking)


Periode: 2007-2013


Bevilling: Det Strategiske Forskningsråds Programkomité for Fødevarer og Sundhed (7.999.715, 00 DKK)


FairSpeak-1

Med afsæt i faktiske vildledningssager opstiller projektet en typologi over konfliktscenarier på det danske fødevaremarked i relation til mærkning og emballagedesign. Scenarierne analyseres i et tværfagligt samarbejde mellem områderne sprog og kognition, psykolingvistik, perception, videnshåndtering, forbrugssociologi, forbrugeradfærd og markedsføringsret. På den baggrund opstilles og gennemføres en serie eksperimenter, der gør det muligt at vurdere vildledningspotentialet i konkrete emballagedesignløsninger på empirisk grundlag og opstille ikke-vildledende alternativer. Målet er at skabe en ny, fælles referenceramme for myndigheder, virksomheder og forbrugerne til vurdering af, hvorvidt og hvordan præsentationen af en fødevare er egnet til at vildlede forbrugeren – og samtidig understøtte dansk fødevareindustri i at udvikle nye sunde og velsmagende produkter, som anprises på en fair måde over for alle forbrugere.


Deltagende forskningsinstitutioner:

FairSpeak-gruppen, Copenhagen Business School

Gruppen for Fødevaresociologi, LIFE, Københavns Universitet

Afd. for Fiskeindustriel Forskning, Institut for Akvatiske Ressourcer, DTU Aqua

Humanistlaboratoriet, Lund University Cognitive Science, Lund Universitet


NGO'er og virksomheder:

Forbrugerrådet

Danmarks Aktive Forbrugere

Arla Foods amba

Lantmännen Schulstad A/S

Toms Gruppen A/S

SuperGros A/S


FairSpeak-1


FairSpeak SMV-Projekt

Titel: Ærlig kommunikation gennem innovativ design af emballage til nye fødevarer


Periode: 2008-2010


Bevilling: Det Strategiske Forskningsråds Programkomité for Fødevarer og Sundhed (497.709,00 DKK)


Projektet fokuserer på processen bag tilblivelsen af emballagens kommunikative potentiale i forbindelse med lancering af nye fødevarer og i særlig grad på mulige vildledningsscenarier og -risici i forbindelse med markedsføringen. Det er målet at afdække de mekanismer i en markedsføring gennem emballagedesign, der kan forårsage vildledning, med særlig vægt på workflowet mellem virksomhed og reklame og -designbureau, herunder de sproglige udtryksmidler, som ideer beskrives og diskuteres i, når produkter navngives og anprises, og deres emballage designes.


Projektdeltagerne


FairSpeak-gruppen

Envision: Design A/S

Jens Møller Products ApS

Krogh & Co

Nørgård Mikkelsen Reklamebureau

Slice Fruit

Rynkeby Foods A/S


SMV-seminar 2009


FairSpeak SMV-seminaret blev afholdt den 6. december 2009.


Afsluttende rapport

Eyetracking-projekt

Titel: Afkodnings- og opmærksomhedshierarkisk undersøgelse af forbrugers forståelse af verbale og nonverbale designelementer på fødevareetiketter i købssituationen


Periode: 2008-2009


Bevilling: Det Frie Forskningsråd for Kommunikation og Kultur (169.000 DKK)


Projektet indgår i og supplerer forskningsindsatsen under projektet Spin eller fair snak: Når fødevarer taler. Målet er at bidrage til en bedre teoretisk forståelse og empirisk belysning af sammenhænge mellem forbrugeres fordeling af deres visuelle opmærksomhed på fødevareemballagers verbale og nonverbale designelementer i købssituationen (det visuelle opmærksomhedshierarki) og effekten på heraf afledte forventninger og valg (det semantiske afkodningshierarki). Bevillingen bidrager til indkøb af en state-of-the-art stationær eyetracker til gennemførelse af tests i simulerede indkøbssituationer til dette formål.


Deltagere:

FairSpeak-gruppen.

Tests delvist gennemført i samarbejde med Centre for Cognitive Semiotics og Humanistlaboratoriet, Lunds Universitet.

FairSpeak formidling

Titel: Formidling af ny forskning i fair kommunikation gennem fødevareemballager (FairSpeak Formidling)


Bevilling: Udlodningsmidler fordelt af Uddannelses- of Forskningsministeriet (199.010,00 DKK)


Projektets formål var at understøtte en bredere samfundsmæssig formidling af forskningsresultater opnået i projektet ”Spin eller fair snak: Når fødevarer taler” og relaterede projekter med sigte på fødevareproducenter, detailvirksomheder, forbrugerorganisationer, myndigheder og menige forbrugere. Indsatsen har bl.a. omfattet udarbejdelse af en håndbog med 88 forskningsbaserede fairnessprincipper henvendt til virksomheder og designere, en ”Pixibog” med 11 centrale dogmer henvendt til en bredere kreds, en FairSpeak-konference med deltagelse af virksomheder, myndigheder og forskere, en informationskampagne tilrettelagt i samarbejde med forbrugerrådet Tænk samt bred formidling i trykte og elektroniske medier (nyhedsmedier, DR Kontant m.v.).


Deltagere:

FairSpeak-gruppen.

Formidlingsindsatsen gennemført i samarbejde med bl.a. Forbrugerrådet Tænk, Coop Danmark og Fødevarestyrelsen.


Øvrige/Aktuelle tiltag

Sideløbende med de eksternt finansierede projekter har FairSpeak-gruppen gennemført et antal pilotprojekter, tests og formidlingstiltag i samarbejde med bl.a Forbrugerrådet Tænk, Varefakta, Coop Analyse, og økologiske fødevareproducenter.

Hertil kommer indlæg på videnskabelige konferencer og deltagelse i seminarer og workshops arrangeret af DI, Fødevarestyrelsen, Dansk Erhverv m.v.

I øjeblikket er en større projektansøgning under forberedelse med sigte på bedre formidling af de smags- og spiseoplevelser, som nye og eksisterende (men i dag oversete) danskproducerede fødevarer kan byde på, herunder fisk og skaldyrsprodukter. Indsatsen omfatter brugerdrevet udvikling af et rigere og mere folkeligt sprog til at italesætte smags og spiseoplevelser samt udvikling og afprøvning af nye multimodale kommunikationsløsninger til præsentation af udvalgte fødevarer via emballager og hjemmesider, først testet i laboratorie og derefter i udvalgte supermarkeder og e-butikker.