Bøger


Titel:             FAIR SNAK på fødevareemballager


Forfattere:   Viktor Smith, Henrik Selsøe Sørensen, Jesper Clement og Peter Møgelvang-Hansen.


Hardcover:   175 sider (marts 2015).


ISBN:             978-87-92598-32-5.


Pris:               295 kr. (inkl. moms).


Bestilling:     www.extuto.com

FAIR SNAK på fødevareemballager giver en række forskningsbaserede anbefalinger om, hvordan fairness-bevidste fødevareproducenter og deres emballagedesignere bedst opnår at vejlede forbrugerne frem for at vildlede dem gennem valg af ord, tekst, tal, mærker og billeder på emballagen.

 

Problemet opfattes ofte som juridisk, som et spørgsmål om at overholde nogle regler. Der er imidlertid en stigende bevidsthed om, at grænsen mellem neutral forbrugerinformation, fair salgssnak og bevidst eller ubevidst vildledning ikke altid er selvindlysende, og at vurderingen har mere at gøre med sprog, begrebsdannelse, psykologi, perception og sensorik end med jura.

Titel:               SMV-rapport: Ærlig kommunikation gennem innovativ design af emballage til nye fødevarer


Forfattere:     Jesper Clement, Henrik Selsøe Sørensen og Viktor Smith.


Paperback:    38 sider (14. april 2010).


ISBN:              978-87-993767-0-4.


Pris:                Gratis (begrænset oplag).


Bestilling:      vs.msc@cbs.dk


Online version (pdf): Her

Ærlig kommunikation gennem innovativ design af emballage til nye fødevarer (2008-2009) er navnet på FairSpeaks ét-årige delprojekt, som navnlig fokuserer på, hvordan workflowet mellem virksomhed og bureau forløber, og med hvilke sproglige udtryksmidler ideer beskrives og diskuteres, når produkter navngives og anprises, og deres emballage designes. Hvad sker der fra idéen opstår til varen lanceres? Hvordan skal emballagen til nye innovative produkter kommunikere så forbrugerne undgår at blive vildledt?

Titel:               Fair Speak: Scenarier for vildledning på det danske fødevaremarked


Forfattere:      Viktor Smith, Mette Ohm Søndergaard, Jesper Clement, Peter Møgelvang-Hansen, Henrik Selsøe Sørensen og   

                        Gorm Gabrielsen.


Paperback:    191 sider (19. juni 2009).


ISBN:               978-87-991018-5-6.


Pris:                 295 kroner (236 kroner ekskl. moms).


Bestilling:       www.extuto.com

Fair Speak: Scenarier for vildledning på det danske fødevaremarked er projektets midtvejspublikation og indeholder dels en kortlægning af vildledningsscenarier i dansk administrativ praksis på området i perioden 2002-2007 dels en integreret analyse af det underliggende problemkompleks fra en teoretisk såvel som praksisnær synsvinkel. I slutningen gives en alfabetisk oversigt over fødevareemballagens grundelementer.


Bøger med deltagelse af FairSpeak'ere

 

Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis & Jan Trzaskowski: ’Markedsføringsretten’ 2. udg. 2011, ExTuto Publishing, København.


Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis, Jan Trzaskowski & Marie Pade Andersen: Oversættelse af ’ICC’skodeks for reklame og markedskommunikation 2011’, ExTuto Publishing, København

Rapporter

Titel: Forbrugeres valg af 'sund(ere) slik'. Giver øget præferencebevidsthed klarere præferencer?

Kort sammendrag af nøgleresultater af FairSpeak-tests.

Fairspeakgruppen.

Online version (pdf): Her.

Titel: ShopTrip pilot study. The preference-conscious choice modelled and observed

Preliminary Report.

Fairspeakgruppen.

Online version (pdf): Her.

Contact 


Address: Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg. Denmark


Email: vs.msc@cbs.dk


Phone: (+45) 61 46 53 94

Genveje

Forside 

Om os              

Team                     

Kontakt     


Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend