Reports

 

Reports

Title: Forbrugeres valg af 'sund(ere) slik'

Giver øget præferencebevidsthed klarere præferencer?

Consumers' choice of 'healthi(er)' candy

Will increased preference consciousness result in clearer preferences?

 

Fairspeak group

Online version (pdf): her

Title: ShopTrip Report Version 1 online (in danish)

 

Fairspeak group

Online version (pdf): her