SMV Projekt

 

Copenhagen Business School * Dalgas Have 15 * 2000 Frederiksberg * E-mail: mn.ibc@cbs.dk * Telefon: +45 21669415 * FairSpeak © 2015

 

 

 

 

FairSpeak SMV-Projekt (2008-2009)

FairSpeak SMV-projektet "Ærlig kommunikation gennem innovativ design af emballage til nye fødevarer" er et ét-årigt delprojekt støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsens Strategiske Forskningsråd. SMV projektet er led i det større og allerede igangsatte 4-årige projekt FairSpeak ”Spin eller fair snak – når fødevarer taler”.

 

Ide og baggrund

Forbrugere vælger i stigende grad fødevarer ud fra, hvad emballagen signalerer. Vurdering og valg foretages på meget kort tid og snarere gennem en subjektiv oplevelse af tekst og billede, end hvad der rent faktisk fremgår af varedeklarationen. Som følge af EU-harmonisering og generel globalisering må det forventes, at fødevarers immaterielle egenskaber vil komme stadig mere i søgelyset i de kommende år. Hermed stiger risikoen for, at producenten kan vildlede forbrugeren med det de ”siger”. En primær synder er typisk et produktnavn og en verbal anprisning som skal sammenholdes med emballagens øvrige designelementer.

 

Projektdeltagerne

 

FairSpeak-gruppen

Envision: Design A/S

Jens Møller Products ApS

Krogh & Co

Nørgård Mikkelsen Reklamebureau

Slice Fruit

Rynkeby Foods A/S

 

SMV-seminar 2009

 

FairSpeak SMV-seminaret blev afholdt den 6. december 2009. Se programmet og powerpoint præsentationer på seminarets hjemmeside

Målet

FairSpeak ser udvikling af praksisorienteret viden som et mål. Det vil sige viden, der kan omsættes i virksomhederne til daglige rutiner. Målet for dette projekt er at kunne støtte en produktudvikling og være med til at indarbejde procedurer til udvikling af fair markedsføring for nye produkter.

 

Forskningsprojektet fokuserer på emballagens kommunikative potentiale i forbindelse med lancering af nye fødevarer og i særlig grad på mulige vildledningsscenarier i forbindelse med markedsføringen. Det er målet at afdække de mekanismer i en markedsføring gennem emballagedesign, der kan forårsage vildledning.

 

Produktudvikling af fødevarer varetages ofte i samarbejde med eksterne konsulenter og leverandører. Disse interessenter kan have hver deres særegne tilgang til markedskommunikation, der kan resultere i uhensigtsmæssige situationer med utilsigtet vildledning til følge. Målet er at undersøge faserne i dette samarbejde for at sikre, at virksomhederne får kendskab til de punkter i udviklingsprocessen og kommunikationen om denne, hvor de skal være særligt opmærksomme på problematikken. Der fokuseres navnlig på, hvordan workflowet mellem virksomhed og bureau forløber, og med hvilke sproglige udtryksmidler ideer beskrives og diskuteres, når produkter navngives og anprises, og deres emballage designes.