FairSpeak 1

 

Copenhagen Business School * Dalgas Have 15 * 2000 Frederiksberg * E-mail: mn.ibc@cbs.dk * Telefon: +45 21669415 * FairSpeak © 2015

 

 

Særlige fokusområder

 

Grænsen mellem vejledning og vildledning ikke nem at trække, ikke mindst nu, hvor der er åbnet for ernærings- og sundhedsanprisninger på fødevareetiketter i Danmark.

 

Med afsæt i faktiske vildledningssager opstilles standardiserede konfliktscenarier med løsningsmodeller, og disses anvendelighed testes gennem en serie eksperimenter.

 

FairSpeak-1

Kommunikation mellem forbrugere og producenter begrænses af barrierer i form af forskelle i sprog, viden, målsætninger og forventninger.

 

Producenter kommunikerer med udgangspunkt i deres omfattende viden og med optimal afsætning som målsætning, mens forbrugerne læser og forstår ud fra meget forskelligartede vidensniveauer, referencerammer og forventninger.

 

Derfor er grænsen mellem vejledning og vildledning ikke nem at trække, ikke mindst nu, hvor der er åbnet for ernærings- og sundhedsanprisninger på fødevareetiketter i Danmark. Dansk fødevareindustri arbejder konstant på at udvikle sunde og velsmagende produkter, men kan disse ikke anprises på en fair måde, således at forbrugerne kan vurdere budskaberne og sammensætte deres kost hensigtsmæssigt, så påvirkes både producenter og forbrugere negativt, og fødevaremyndighederne vil fortsat skulle bruge betydelige ressourcer på at behandle vildledningssager.

 

Grænsen mellem vejledning og vildledning ikke nem at trække, ikke mindst nu, hvor der er åbnet for ernærings- og sundhedsanprisninger på fødevareetiketter i Danmark.

Deltagende forskningsinstitutioner:

 

FairSpeak-gruppen, CBS Handelshøjskolen i København

Gruppen for Fødevaresociologi, LIFE, Københavns Universitet

Afd. for Fiskeindustriel Forskning, Institut for Akvatiske Ressourcer, DTU Aqua

Humanistlaboratoriet, Lund University Cognitive Science, Lund Universitet

 

NGO'er og virksomheder:

 

Forbrugerrådet

Danmarks Aktive Forbrugere

Arla Foods amba

Lantmännen Schulstad A/S

Toms Gruppen A/S

SuperGros A/S

Med afsæt i faktiske vildledningssager opstilles standardiserede konfliktscenarier med løsningsmodeller, og disses anvendelighed testes gennem en serie eksperimenter.

 

Mekanikken bag forbrugernes afkodning af emballagens komplekse budskaber i købssituationen i lyset af egen viden og forståelsesrammer er mangelfuldt belyst i traditionel forskning i fødevaremarketing og forbrugeradfærd. Det vil projektet rette op på i et nyt tværfagligt samarbejde mellem sprog og kognition, psykolingvistik, perception, videnshåndtering, forbrugssociologi, forbrugeradfærd og markedsføringsret. Målet er at skabe en ny, fælles referenceramme for myndigheder, virksomheder og forbrugerne til vurdering af, hvorvidt og hvordan præsentationen af en fødevare er egnet til at vildlede forbrugeren – og samtidig understøtte dansk fødevareindustri i udviklingen af sunde og velsmagende produkter, som anprises på en fair måde over for alle forbrugere. Med udgangspunkt i regulering og praksis fra faktiske vildlednings-sager klarlægges de juridiske rammer for markedsføring af fødevarer over for forbrugere i Danmark, og der udarbejdes en overskuelig oversigt over rammerne for markedsføring af fødevarer over for forbrugere, der kan tjene til en mere ensartet forståelse af vildledningsbegrebet.

 

Projektet underbygges gennem eksperimenter. Med afsæt i faktiske vildledningssager opstilles standardiserede konfliktscenarier med løsnings-modeller, og disses anvendelighed testes gennem en serie eksperimenter, hvor udvalgte forbrugergrupper konfronteres med alternative emballagedesigns i neutrale omgivelser hhv. i supermarkedet. Forskningen vil bidrage til at styrke den danske fødevaresektors internationale konkurrenceevne både mht. innovativ produktudvikling og myndighedsvaretagelse.

 

FairSpeak-1 bevilling

 

Takket være en fireårig bevilling fra Det Strategiske Forskningsråds Programkomité for Fødevarer og Sundhed (FøSu) har et bredt sammensat konsortium af forskere, virksomheder og NGO’er fået mulighed for at studere den daglige kommunikation i supermarkedet via fødevareetiketter mellem fødevareproducent og forbruger. Projektet stiller skarpt på navngivning og anprisning af fødevarer som en væsentlig faktor i udviklingen af befolkningens madvaner og livsstil, der igen er afgørende for folkesundheden. Der skal skaffes ny veldokumenteret viden om, hvordan forbrugere rent faktisk afkoder – og forstår – den samlede symfoni af ord, tekst og billeder på pakken, og hvorvidt de føler sig vejledt eller vildledt.